نگارش 15.9 دانا

همکاران گرامي نگارش 15.9 دانا متوسطه ، هم اکنون از طريق سرور قابل دريافت مي باشد.

قبل از دريافت نگارش نسبت به تهيهذخيره و پشتيبان از اطلاعات سيستم اقدام نموده و پس از دريافت نگارش نسبت به بروز رساني پايگاه حتما اقدام شود.

ضمنا امکان دریافت دفتر آمار دوره تابستان در این نگارش میسر می باشد.

آخرين تغييرات موجود در نگارش 15.9(95/08/15)

  • ·       آخرين تغييرات در ارسال اطلاعات و دريافت آن در منطقه
منبع : سنجش1643 |نگارش 15.9 دانا
برچسب ها : نگارش ,دريافت ,دانا ,آخرين تغييرات ,نگارش نسبت ,دريافت نگارش